Dělení
Dělení (5/14) · 13:26

Písemné dělení: 2ciferná a 3ciferná čísla dělená 1ciferným dělitelem Jak spočítat dělení libovolných čísel? Postup si ukážeme na příkladech dělení dvojciferných a trojciferných čísel jednocifernými.

Navazuje na Násobení.
video