Dělení
Přihlásit se
Dělení (6/14) · 6:03

Písemné dělení: Zbytek po dělení Jak u písemného dělení poznáme, že máme zbytek po dělení?

Vezměme číslo 7 a vydělme jej třemi. Vysvětlím vám princip dělení 3 na následujícím příkladu. Podívejte se, kolik skupin po třech dokážu vytvořit ze 7 kusů. Takže, nakresleme si 7 kusů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A utvořme teď skupiny po 3. Takže určitě můžu vytvořit jednu skupinu po 3 tady, určitě můžu vytvořit druhou skupinu po 3. Takže jsem schopný vytvořit dvě skupiny po 3 a pak už nejsem schopný vytvořit žádnou další celou skupinu. Zůstala mi v podstatě jen tahle věc. Takže tady to, to je to, co mi zbylo. To je můj zbytek. Poté, co jsem vytvořil tolik skupin po 3, kolik jen bylo možné. A když tedy uvidíte něco takového, lidé často řeknou... 7 děleno 3... Mohu vytvořit 2 skupiny po 3, ale nerozdělím to číslo rovnoměrně. Číslo 7 nelze úplně rozdělit na skupiny po 3. Zůstane mi něco navíc. Mám zbytek. Mám zbytek 1. Doslova tím tedy říkám, že 7 děleno 3 je rovno 2, zbytek 1. A to dává smysl. 2 krát 3 je 6, takže se násobením nedostaneme přímo až na číslo 7, ale máme ještě náš zbytek. A 6 plus ten zbytek 1 už dává těch 7. Pojďme spočítat další. Zkusme například 15 děleno 4. Nakresleme si 15 kusů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A teď se je pokusím rozdělit do skupin po 4. Takže, tohle je jedna skupina po 4, toto je další skupina po 4 a tamto je ještě jedna skupina po 4. Jsem tady schopný vytvořit 3 skupiny po 4, ale nemůžu už vytvořit další, čtvrtou skupinu po 4. Zůstal mi tedy jen tenhle zbytek. Zůstal mi zbytek 3. Zbyly mi 3. Takže bychom mohli říct, že 15 děleno 4 je rovno 3, zbytek 3. 4 se do 15 vejde 3krát, to nás ale dostane jen na 12. 4 krát 3 je 12. Abychom se dostali až na 15, musíme použít náš zbytek, potřebujeme se dostat o 3 dále. Takže 15 děleno 4 nám dává zbytek 3. Pojďme teď o tom trochu popřemýšlet, použijeme k tomu trochu z naší metody písemného dělení. Řekněme tedy, že chci vydělit 75 děleno 4. No, pomocí tradiční metody písemného dělení, 4 se do 7 vejde jednou. A když se podíváte na řády, ve skutečnosti říkáme, že 4 se vejde do 70 10krát, protože to píšeme do řádu desítek. A pak řekneme, že 1 krát 4 je rovno 4. Ale ve skutečnosti je to v řádu desítek. Toto ve skutečnosti představuje číslo 40. Každopádně, odečítáme 4 od 7, dostaneme tím 3 a poté opíšeme ze shora 5. 4 se do 35 vejde... 4 krát 8 je 32, 4 krát 9 je 36, to je moc velké. ...vejde se 8krát. 8 krát 4 je 32, po odečtení 35 minus 32 dostaneme 3. A čtyřka se do 3 už nevejde. Takže mi tady zůstaly 3. Mám zbytek 3. Můžeme tedy říct, že 75 děleno 4 je rovno 18, zbytek 3.
video