Dělení
Dělení (7/14) · 6:28

Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 1-ciferným dělitelem Postup písemného dělení čtyřciferného čísla jednociferným. Výsledek bude obsahovat zbytek po dělení.

Navazuje na Násobení.
video