Dělení
Přihlásit se
Dělení (8/14) · 9:52

Písemné dělení: vícecifená čísla dělená 1-ciferným dělitelem Další příklady na písemné dělení víceciferných čísel jednociferným. Výsledky obsahují i zbytek po dělení.

Zkusme spočítat 3 771 děleno 8. Použiji k tomu písemné dělení tak, jak jsme se to naučili. Nejprve se tedy zamysleme, jestli se vejde 8 do 3. Ne. 8 se do 3 nevejde, takže se posuneme o řád dále. Vejde se 8 do čísla 37? Jasně, 8 krát 4 je 32 8 krát 5 je 40, to je už moc velké. Takže 8 se do čísla 37 vejde 4krát. 4 krát 8 je 32 a teď to odečteme. 37 mínus 32 je 5. A jen abyste zhruba věděli, co se tady ve skutečnosti děje. Ve skutečnosti hledáme, kolikrát se číslo 8 vejde do 3 700. Do čísla 3 700 se vejde právě 400krát, proto je 4 v řádu stovek. Pak je tedy 400 krát 8 je 3 200, odečteme 3 200 od 3 700 a dostaneme 500. Vrátíme se ale zpět k našemu písemnému dělení. To je totiž to, co to ve skutečnosti znamená. Když říkáme 8 se do čísla 37 vejde 4krát, myslíme tím spíš, že 8 se do čísla 3 700 vejde 400krát. Ale pokračujme. Máme teď 5, se kterou teď budeme počítat. Ta je, jak jsem už řekl, v řádu stovek, takže je to ve skutečnosti 500. Teď ale opíšeme ze shora další číslici. Opíšeme 7 a zamysleme se, kolikrát se 8 vejde do 57. Ve skutečnosti přemýšlíme nad tím, kolikrát se 8 vejde do 570. 8 se tedy do 57 vejde... 8 krát 5 je 40, 8 krát 6 je 48, 8 krát 7 je 54. Zkusme tedy 7krát. 7 krát 8, to už jsme... Oh, já jsem to vlastně spočítal špatně. 8 krát 7... Špatně si pamatuji malou násobilku. ...je rovno... 8 se tam opravdu vejde 7krát, ale 7 krát 8 není 54, ale 56. S tímhle násobkem mívám vždycky problém. Je to tedy 56. Takže odečteme ještě jednou. 57 minus 56 je 1. Teď máme ještě jednu číslici k opsání. Máme tady... Použiji barvu, kterou jsem ještě nepoužil, modrou. ...1 k opsání. A se teď doslova ptáme, kolikrát se 8 vejde do 11. No, 8 se do 11 vejde jednou. 1 krát 8 je 8. A zbyde nám přitom, protože už nemáme žádné další číslice k opsání, 11 minus 8, což je 3. Takže 8 se do čísla 3 771 vejde 471krát a zbytek je 3.
video