Dělení
Přihlásit se
Dělení (9/14) · 3:50

Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 2-ciferným dělitelem Jak dělit dvouciferným dělitelem? Ukážeme si postup při dělení dvouciferným dělitelem.

Vydělme 7 182 číslem 42. Je to jiné, protože tentokrát dělíme dvojciferným číslem, ne jednociferným. Ale myšlenka bude stejná. Takže se ptáme: "Hej, kolikrát se 42 vejde do 7?" 42 se do 7 ve skutečnosti nevejde, takže se přesuneme dál. Kolikrát se 42 vejde do čísla 71? Vejde se tam jednou. Jen připomenu, co se tady děje. Říkáme sice, že 42 se do 71 vejde jednou, ale myslíme tím ve skutečnosti, že 42 se do 7 100 vejde 100krát, protože tato jednička je v řádu stovek. Dejme to ale na chvíli stranou a zaměřme se na výpočet. Takže 1 krát 42 je 42 a nyní můžeme odečítat. Teď můžeme spočítat 71 mínus 42 z hlavy, když víme, že 72 minus 42 je 30, takže 71 minus 42 je 29. Já to ale pro tentokrát spočítám pomocí přeskupování. K přeskupení musíte odečíst 2 od 1, což úplně nejde provést, takže si půjčíme desítku z čísla 70 (takže se z něj stane 60) a dáme ji na pozici jednotek. A z 1 se stane 11. Tedy 11 minus 2 je 9 a 6 minus 4 je 2. Dostanete tedy výsledek 29. Můžeme tedy opsat ze shora další číslici. Opíšeme 8. A teď přijde opravdové umění, když budeme dělit víceciferným číslem. Musíme totiž odhadnout, kolikrát se 42 vejde do čísla 298. A občas se nevyhnete metodě pokus-omyl. Musíte to prostě tak nějak vykoukat. Pokud se spletete, zkuste to znovu. Jak zjistíte, že jste udělali chybu? Když si tipnete, že 42 se tam vejde 9krát, spočítáte 9 krát 42 a zjistíte, že vám vyšlo víc než 298, tak jste to přehnali. Pokud řeknete, že se 42 do 298 vejde 3krát, spočítáte 3 krát 42, získáte nějaký výsledek a pokud bude rozdíl výsledku a 298 větší než 42, také jste chybovali a musíte váš odhad zvětšit. Schválně, jestli to dokážu odhadnout. Takže tohle je odhadem 40, tohle je odhadem 300. 40 se do 300 vejde jako se vejde 4 do 30, takže to bude odhadem 7krát. Pojďme se podívat, jestli to byl dobrý odhad. 7 krát 2 je 14, 7 krát 4 je 28, plus 1 je rovno 29. Dostali jsme se tedy poměrně hodně blízko. A zbytek, všimněte si, že 294 je menší než 298, takže tady problém nemám, zbytek je menší než 42, takže ani tady problém není. Pojďme tedy na další řád. Opíšeme ze shora 2. A tady se jen ptáme, kolikrát se 42 vejde do 42? No, 42 se do 42 vejde právě jednou. 1 krát 42 je 42, vyšlo nám to beze zbytku. Toto číslo šlo naštěstí rozdělit přesně. 42 se do čísla 7 182 vejde právě 171krát.
video