Dělení
Dělení (9/14) · 3:50

Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 2-ciferným dělitelem Jak dělit dvouciferným dělitelem? Ukážeme si postup při dělení dvouciferným dělitelem.

Navazuje na Násobení.
video