Dělení
Dělení (11/14) · 10:27

Dělení s postupným odčítáním násobků dělitele 2 Ukážeme si alternativní metodu k písemnému dělení.

Navazuje na Násobení.
video