Dělení
Dělení (10/14) · 9:55

Dělení s postupným odčítáním násobků dělitele Ukážeme si další příklad jiného způsobu písemného dělení.

Navazuje na Násobení.
video