Záporná čísla
Přihlásit se
Záporná čísla (3/9) · 4:16

Přičítání a odčítání záporných čísel Jak sčítat se zápornými čísly? Ukážeme si všechny varianty příkladů na sčítání s kladnými i zápornými čísly a načíselné ose si vysvětlíme, jak je chápat a řešit.

Pojďme si procvičit sčítání a odčítání se zápornými čísly. První příklad, který vypočítáme, bude 2 minus 3. V tomto příkladě odčítám kladné číslo od kladného čísla, ale můžete si všimnout, že odčítám větší číslo od menšího čísla, takže mi určitě vyjde záporné číslo. Zapřemýšlíme nad tím s pomocí číselné osy. To je moje číselná osa. Toto je 0. Toto je 1. Toto je 2. Toto je −1. Toto je −2. Příklad můžeme znázornit tak, že začneme na 2 ... Zde jsou 2. A pak odečteme 3 od té 2. Takže se na číselné ose posuneme o 3 doleva. Posuneme se o 1, 2, 3 a dostali jsme se na −1. Toto je rovné −1. Trochu obměníme náš příklad. Zkusíme vymyslet, kolik bude −2 minus 3. Toto bylo +2 minus 3. Teď se zamyslíme na −2 minus 3. Opět si nakreslíme číselnou osu. A sem dáme 0. To je 0. Toto je 1. Toto je −1. −2, −3, −4, −5, −6 a mohl bych pokračovat. Začneme na −2 a zase odčítáme 3, takže se zase o 3 posuneme doleva. Půjdeme o 1, 2, 3 a skončíme na −5. Toto je −5. Všimněte si, že v obou příkladech jsme odčítali 3, takže jsme se o 3 posunuli doleva. Zde jsme začali o 2 doprava od 0. A zde jsme začali o 2 doleva od 0. Toto je záporná dvojka. Zkusíme další příklad se stejnými čísly. Máme −2 plus 3. A zkuste si zastavit video a sami se nad tím zamyslet. Opět si nakreslíme číselnou osu. Umím nakreslit rovnější čáru ... Opět kreslíme číselnou osu a zde dáme −2, −1, 0, 1 a 2. Začínáme na −2. Začínáme 2 místa vlevo od 0, takže začínáme na −2 a přičteme 3, takže půjdeme o 3 místa doprava. 1, 2, 3 a jsme na kladné jedničce. Teď vyřešíme příklad 2 ... kladná dvojka, a odečteme −3. V minulých videích jsme o tom mluvili. Je tu video, které říká, proč to dává smysl. Když odčítáte záporné číslo, tak je to to samé jako přičítat kladné číslo. 2 minus −3 je to samé jako 2 plus 3. Tyto příklady jsou ekvivalentní. A to je rovné 5. Teď si to ještě trochu zkomplikujeme. Zkusíme −2 minus −3. Toto se může zdát nejsložitější kvůli všem těm znaménkům minus, ale musíte si vzpomenou, že odečítání záporného čísla, jako v tomto příkladě, vám dá přičítání kladného čísla. Takže toto je to samé jako −2 plus 3. A −2 plus 3 jsme již tady řešili. Začali jsme na −2, tedy o 2 místa nalevo od 0 a pak jsme šli o 3 doprava, protože přičítáme 3. 1, 2, 3.
video