Záporná čísla
Záporná čísla (4/9) · 5:39

Příklad: Sčítání záporných čísel Znázornění součtu tří záporných čísel na číselné ose.

Navazuje na Násobení a dělení.
video