Záporná čísla
Záporná čísla (5/9) · 5:13

Příklad: Sčítání se zápornými čísly Znázornění součtu tří čísel s různými znaménky na číselné ose.

Navazuje na Násobení a dělení.
video