Záporná čísla
Záporná čísla (9/9) · 4:15

Dělení s kladnými a zápornými čísly Základy dělení se zápornými čísly.

Navazuje na Násobení a dělení.
video