Absolutní hodnota
Absolutní hodnota (4/4) · 2:20

Porovnání čísel s absolutní hodnotou na číselné ose Seřaďte hodnoty |−27|, −17, −28 a 22,4 od nejmenší po největší. Společně to vyřešíme s pomocí číselné osy.

Navazuje na Řády číslic.
video