Absolutní hodnota
Přihlásit se
Absolutní hodnota (4/4) · 2:20

Porovnání čísel s absolutní hodnotou na číselné ose Seřaďte hodnoty |−27|, −17, −28 a 22,4 od nejmenší po největší. Společně to vyřešíme s pomocí číselné osy.

Máme zde 4 rozdílné hodnoty. Některé jsou záporná čísla a některé obsahují absolutní hodnotu. A chci je seřadit od nejmenší po největší, kde nejmenší bude vlevo a největší vpravo. Takže je seřadíme od nejmenší po největší. A jako vždy vám doporučuji si pozastavit video a vyzkoušet si to sami. Předpokládám teď, že už jste to zkusili. Myslím, že nejjednodušší způsob řešení je vyznačení hodnot na číselné ose. Můžete si ji teď nakreslit, ale později si ji jen představíte v hlavě a tím to vyřešíte. Nejprve se zamyslíme nad absolutní hodnotou čísla −27. Co je absolutní hodnota čísla −27? Bude to kladných 27. Toto zde je to samé jako 27, protože −27 leží na ose 27 míst vlevo od nuly. 27 vlevo od nuly. Nakresleme si absolutní hodnotu −27. Ve skutečnosti je to 27, takže to bude zde. Tohle je absolutní hodnota −27, což je 27. Dále máme −17. Čárka na ose znamená o 3 více. Tady je −9, −12, −15. Takže −17 bude někde zhruba zde. To je tedy −17. Dále máme −28. Tady máme −27 a každá čárka je násobkem 3, takže −28 bude zde. A nakonec 22,4. Tady máme 18, 21, 22 bude zde, takže 22,4 bude zhruba zde. To je 22,4. Pokud chceme čísla seřadit od nejmenšího po největší, musíme začít z levé strany číselné osy. Nejnižší… tedy nejmenší z nich je −28. Pak máme −17. Pak máme 22,4. A pak absolutní hodnotu −27. A jsme hotovi.
video