Absolutní hodnota
Absolutní hodnota (1/4) · 5:14

Absolutní hodnota a číselná osa Znázornění absolutní hodnoty čísel na číselné ose.

Navazuje na Řády číslic.
video