Absolutní hodnota
Absolutní hodnota (3/4) · 3:57

Porovnání absolutních hodnot Stanovení absolutní hodnoty čísel a porovnávání absolutních hodnot.

Navazuje na Řády číslic.
video