Mocniny a odmocniny
Mocniny a odmocniny (10/20) · 6:37

Příklad: Výpočet odmocniny Bez kalkulačky najdi odmocninu 45 s přesností na setiny.

video