Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (19/29) · 3:46

Získání rovnice přímky ze zadané směrnice a bodu Jak si odvodit rovnici přímky z její směrnice a průsečíku s osou y? Stačí znát obecný tvar rovnice přímky a do něj dosadit.

video