Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (6/29) · 3:59

Jak najít průsečíky grafu s osami? Dozvíme se, jak lze vypočítat průsečíky přímky s osami x a y. Vycházíme z toho, že v průsečíku s osou x je y-ová souřadnice nulová a naopak.

video