Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (8/29) · 1:43

Příklad na nalezení průsečíku přímky s osou x Pokračujeme v procvičování výpočtu průsečíků přímky s osami. Tentokrát je výpočet zaměřen pouze na průsečík s osou x.

Máme zde graf přímky 2y plus 3x rovno 7. Určete průsečík s osou x. Průsečík s osou x je hodnota x, pro kterou se y rovná 0, nebo je to hodnota x, ve které graf protíná osu x. Všimněte si, že hodnota y je zde 0. Bod leží na ose x. Přemýšlejme, jaká je tato hodnota x. Na první pohled je to trochu více než 2. Mezi 2 a 3. Méně než 2,5. Ale neznáme přesnou hodnotu, tak použijeme rovnici pro výpočet přesné hodnoty. Musíme zjistit, při kterém x se y rovná 0. Můžeme říct, že 2 krát 0 plus 3x je 7. 2 krát 0 je jen 0, takže zbývá 3x rovná se 7. Obě strany můžeme vydělit třemi a řešit pro x. Dostaneme x rovno 7/3. Je dle grafu 7/3 správně? Připomeneme si, že 7/3 je to samé jako 6/3 plus 1/3 6/3 je 2. Toto se rovná 2 a 1/3. Jiný způsob jak se na to dívat je, že 3 se vejde do 7 dvakrát a zbyde nám jednička, kterou ještě musíme vydělit 3. Tedy 2 celé a 1/3. To je průsečík s osou x. 7/3 U cvičení na Khan Academy je jednodušší zadat 7/3 než psát smíšené zlomky. Zadal bych tedy 7/3.
video