Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (8/29) · 1:57

Příklad na nalezení průsečíku přímky s osou x Pokračujeme v procvičování výpočtu průsečíků přímky s osami. Tentokrát je výpočet zaměřen pouze na průsečík s osou x.

video