Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (4/29) · 5:06

Spojitost mezi souřadnicemi bodu a rovnicí přímky 2 Další video, ve kterém si ověříme, zda daný bod leží na určité přímce. Zde je ukázáno jak řešení číselné, tak i grafické.

video