Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (18/29) · 11:11

Získání rovnice přímky z jejího grafu Jak si ze zadaných grafů odvodit rovnice přímky? Na grafu si nalezneme průsečík s osou y, odvodíme směrnici a dosadíme do obecného tvaru rovnice přímky.

video