Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (22/29) · 6:42

Získání rovnice přímky ze dvou zadaných bodů Jak si můžeme odvodit rovnici přímky ze dvou zadaných bodů, kterými přímka prochází? Je třeba si vypočítat směrnici a průsečík s osou y.

video