Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (2/29) · 2:08

Znázornění bodu v soustavě souřadnic Každý bod má svoje místo v kartézské soustavě souřadnic. Ve videu je ukázáno, jak ho můžeme najít.

Zakresli bod [6;−8] do kartézské soustavy souřadnic. Zde máme soustavu souřadnic. Vodorovnou osu x a svislou osu y. Je zavedené, že v takovémto zadání první souřadnice je x a druhá souřadnice je y. Vidíme, že souřadnice x je v našem případě 6. x je 6. Proto odpočítáme na ose x 6 dílků. Začneme s 1, můžu ji sem dokonce zapsat, pak máme 2, právě zde. Další je 3, potom 4, 5 a nyní jsme se dostali k číslu 6 na ose x. Začali jsme v počátku se souřadnicemi [0;0], od kterého jsme se posunuli doprava o 6. To je zadané zde nahoře. Souřadnice y má hodnotu −8. To znamená, že se posuneme po svislé ose dolů o 8 dílů. Zase si to zakreslíme. Označím každý díl. O 1 dolů, tady je −2, −3, −4, −5, −6, −7, −8. Posunuli jsme se doprava o 6 a dolů o 8 dílů. A právě jsme tady. Označím to tedy jako náš bod [6;−8]. Souřadnice x je 6, posunujeme se o 6 vpravo, Takže náš bod bude na této přímce směrem dolů. Souřadnice y je −8, takže bod bude i na této přímce. A tam, kde se tyto přímky protnou, je naše souřadnice. Já to řeším tak, že se posunu doprava o 6 po ose x a potom se posunu svisle po ose y, takže o 8 dolů.
video