Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (2/29) · 2:08

Znázornění bodu v soustavě souřadnic Každý bod má svoje místo v kartézské soustavě souřadnic. Ve videu je ukázáno, jak ho můžeme najít.

video