Racionální mocniny I
Racionální mocniny I (7/16) · 3:09

Částečné odmocňování Zkuste si s námi zjednodušit výraz "5 krát odmocnina ze 117" a "3 krát odmocnina z 26".

Navazuje na Výrazy s mocninami.
video