Racionální mocniny I
Racionální mocniny I (8/16) · 4:41

Částečné odmocňování zlomku Pokud se nám objeví zlomek pod odmocninou, vždy je třeba zjistit, zda není možné jej částečně odmocnin popřípadě usměrnit. Pojďme na to.

Navazuje na Výrazy s mocninami.
video