Funkce I
Funkce I (2/12) · 1:23

Zjišťování funkční hodnoty z grafu V tomto příkladu procvičíme odečítání funkční hodnoty z grafu dané funkce. Výsledky poté dosadíme do zadaného výrazu a vypočítáme jej.

Navazuje na Směrnice přímek a jejich grafy.
Máme vyřešit úlohu -2 krát f(-6) plus g(1). A máme zadáno, alespoň graficky, f(x) a tady dole g(x). Tak se podívejme, jak takovou úlohu řešit. K řešení nejprve musíme zjistit, kolik bude f(-6). Takže vstup pro naší funkci bude -6. Naměříme tuto hodnotu na horizontální ose. Vstupní osa má tedy hodnotu -6. A vzhledem k zadané funkci je f(-6) rovna 7. Takže tahle věc… Raději to zapíšu, f(-6 ) se rovná 7. A jaká je hodnota g(1)? Stejně jako dříve, zde je naše vstupní osa. A funkce nám o hodnotě g(1) vypovídá, že najdeme výsledek tady, což je -5. g(1) se rovná -5. Takže naše tvrzení lze zjednodušit na -2 krát f(-6), což je 7… tedy krát 7, plus g(1), což je -5… takže plus -5, což se nám zjednoduší na… -2 krát 7 je -14, plus -5, což je -19. A jsme hotovi.
video