Funkce I
Funkce I (9/12) · 1:31

Definice funkce - příklad 3 Další slovní zadání určité závislosti, u které máme rozpoznat, zdali se jedná o funkci.

Navazuje na Směrnice přímek a jejich grafy.
Hodnota "y" je vždy o 3 větší než 2 krát "x". Takže můžeme říct, že "y" se rovná 3 plus 2x. Takže je to 3 plus 2x. To je jiný způsob, jak si říct tuhle větu. Takže "y" je funkcí "x". Kdykoliv se ptáte, zda je něco funkcí něčeho jiného, ve skutečnosti říkáte, podívej, pro každý vstup "x" je tu právě jedno "y". Takže pokud říkáme, že "y" je funkcí "x", tak pro každé "x", které dosadíme to této funkce, musíme dostat právě jedno "y". Takže když dosadíte nějaké "x", musíte dostat přesně jednu hodnotu "y". Pokud dostanete dvě hodnoty, tak to není funkce. Pro každý vstup dostanete pouze jedno "y". Můžete mít dva vstupy, které dosahují stejného "y", ale nemůžete mít jeden vstup, který dosahuje dvou výstupů. Nevěděli byste jaké hodnoty dosahuje funkce na tomto vstupu. Tady to vypadá docela jasně. Pro každý vstup tu máte přesně jeden výstup. Všechny vstupy určují nějaké "y". Není to, že když dosadíte "x", tak nevíte jaké "y" vám vyjde. Vy víte jaké "y" vyjde. Když "x" bude 0, "y" bude 3. Když "x" bude 1, "y" bude 5. A tohle je rozhodně funkce "x". "y" je rozhodně funkcí "x".
video