Funkce I
Funkce I (7/12) · 1:40

Definice funkce - příklad Máme zadaný graf. Otázkou je, zda je zadána funkce nebo to není funkce dle definice, kterou jsme si vysvětlili v předchozím videu.

Navazuje na Směrnice přímek a jejich grafy.
V následujícím grafu je 'y' funkcí 'x'? Aby 'y' mohlo být funkcí 'x', tak pro libovolné 'x', které dosadíte do funkce... Pro libovolné 'x', pro které je funkce definována. Řekněme, že 'y' je rovno f(x). Máme malý stroj... funkci, která by měla vyplivnou přesně jednu hodnotu 'y'. Pokud vyplivne více hodnot 'y', tak nevíme, které z nich se f(x) bude rovnat. Mohlo by se rovnat jakékoli z těch přípustných hodnot pro 'y'. Zkusíme z funkce zadané grafem zjistit, jestli pro dané 'x' vyplivne přesně jedno 'y'. Vypadá to, že funkce je definována pouze... Definiční obor této funkce je 'x' rovno -2. To je jediný bod, kde máme funkci definovanou. A pokud zkusíme vložit -2 do této funkce, co z ní vypadne? Dostaneme právě jednu hodnotu? Ne, když zde vložíme -2, můžeme dostat cokoli. Například bod [-2; 9] sem patří, [-2; 8] taky. [-2; 7], [-2; 7,5], [-2; 3,14159]. Všechny jsou na grafu. Když dosadíme -2 do tohoto vztahu, tak ve skutečnosti dostanete nekonečnou množinu hodnot. Může to být 9. Může to být 3,14. Může to být 8. Může to být -8. Dostanete nekonečný počet výsledků. A protože se ve skutečnosti -2 nezobrazuje pouze na jednu hodnotu, tak grafem zadané 'y' není funkcí 'x'.
video