Funkce I
Funkce I (10/12) · 3:23

Definice funkce - příklad 4 Podíváme se na slovní úlohu a budeme se snažit zjistit, jestli by vztahy ve slovní úloze mohly být vyjádřeny nějakou funkcí.

Navazuje na Směrnice přímek a jejich grafy.
Jada objednává dárky na Den matek přes internet. Cena za dopravu závisí na ceně objednávky v dolarech. Pro objednávky pod 20 dolarů je cena za dopravu 4 dolary. Pro objednávky nad 20 dolarů stojí doprava 7 dolarů. Může být cena objednávky vyjádřena jako funkce ceny za dopravu? Takže, v zadání se ptají: "může být cena objednávky...?" Takže, může být cena objednávky vyjádřena jako funkce ceny za dopravu? Udělám to modrou barvou... Může být vyjádřena jako funkce ceny za dopravu? Takže když je cena za dopravu vstupní hodnotou, vzejde z toho pouze jedna... …pro jednu vstupní hodnotu, dostaneme přesně jednu výstupní hodnotu? Aby toto mohla být funkce,… Aby toto mohla být funkce, musíme vložit cenu za dopravu, kde je tento vztah definovaný. Musíme vložit cenu za dopravu, dát ji do tohoto vztahu a dostat přesně jednu hodnotu ceny objednávky, abychom to mohli považovat za funkci. Pokud dostaneme více hodnot, je tento vztah... …no, je to vztah, ale nebude se jednat o funkci. Zamysleme se tedy nad tím. Co jsou možné vstupní hodnoty? No, existují pouze dvě různé ceny za dopravu. Cena za dopravu bude buď 4 dolary, nebo bude 7 dolarů. Zamysleme se tedy, co se stane, vložíme-li 4 dolary jakožto cenu za dopravu. Vložíme-li 4 dolary do našeho vztahu… …takže vložíme 4 dolary do našeho malého potenciálního okénka pro funkci. 4 dolary, jaká je výstupní hodnota? Jaká bude cena objednávky? No, je-li cena za dopravu 4 dolary, cena objednávky musí být určitě méně než 20 dolarů. Takže by to mohl být 1 dolar. Mohlo by to být 1,5 dolaru. Mohlo by to být 7 dolarů. Může nabývat jakoukoliv hodnotu do 20 dolarů. Takže by to mohlo být i 19.99 dolarů. Kdybychom do tohoto vztahu vložili 7, mohli bychom udělat něco podobného. Kdyby to bylo 7, pak by skutečně výstupní hodnotou mohlo být nekonečno čísel. Takže když do tohoto… …do tohoto vztahu vložím 7… …snažíme se vyzkoušet, zda se jedná o funkci. Pokud je 7 cena dopravy, pak je objednávka přes 20 dolarů. 20 nebo víc. Takže by to mohlo být 20 dolarů. Mohlo by to být 800 dolarů, mohl by to být milion dolarů. Existuje vlastně nekonečno hodnot, které by se zde mohly objevit. Protože pro platnou cenu za dopravu mohu… …pro každou platnou cenu za dopravu mohu dostat mnoho, mnoho potenciálních výstupů. Nevím přesně, který výstup vznikne. Když vám někdo řekne cenu za dopravu, neznamená to, že se dozvíte, kolik stála objednávka. Tohle není funkce. Není možné vyjádřit množství objednávky jako funkci ceny za dopravu. Takže, ne.
video