Inverzní funkce
Inverzní funkce (1/5) · 6:19

Úvod do inverzních funkcí Jak můžeme také rozumět inverzním funkcím? Ukážeme si to, možná trochu netradičně, ale zato velmi názorně na tabulkách.

Navazuje na Funkce I.
video