30°-60°-90° trojúhelníky II. Další úlohy s 30-60-90 trojúhelníky.

video