Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání (1/41) · 2:42

Co je sčítání? Sčítání je první ze čtyř základních aritmetických operací. Význam tohoto důležitého matematického pojmu si vysvětlíme na příkladech s korálky.

Navazuje na Čísla.
video