Desetinná čísla
Desetinná čísla (38/43) · 4:00

Příklad: Převod zlomku na desetinné číslo Jak převedeme zlomek 3/5 na desetinné číslo?

Navazuje na Zlomky.
video