Desetinná čísla
Desetinná čísla (27/43) · 2:22

Příklady: Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem Spočítáme příklady 14 děleno 70 a 16 děleno 25. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Navazuje na Zlomky.
video