Desetinná čísla
Desetinná čísla (22/43) · 2:32

Násobení desetinných čísel Pro lepší přehlednost psáno v českých jednotkách, i když 1 galon je v USA 3,785 litru.

Navazuje na Zlomky.
video