Desetinná čísla
Desetinná čísla (42/43) · 1:51

Dělení desetinných čísel (2.1) 99,061 : 10 = ?

Navazuje na Zlomky.
video