Zlomky
Zlomky (34/67) · 3:42

Příklad: Násobení zlomku celým číslem Na filmovém maratonu jsou na pořadu 3 filmy. Každý film trvá 1 a 3/4 hodiny. Jak dlouho bude filmový maraton trvat?

video