Zlomky
Zlomky (61/67) · 2:32

Příklad: Slovní úloha na dělení celého čísla zlomkem Tracy má 4 plechovky s voňavými květy. Do každého pokoje dává 1/5 plechovky. Kolik pokojů může navonět?

Tracy dává okrasné misky s potpourri do každého pokoje v hotelu, kde pracuje. Chce naplnit každou misku 1/5 plechovky s potpourri. Když má Tracy 4 plechovky s potpourri, do kolika pokojů může dát misku? Má 4 plechovky a chce je rozdělit skupin po 1/5 plechovky. Když máte 4 kusy něčeho a chcete to rozdělit do skupin po určitém množství, musíte dělit tímto množstvím. Musíte 4 vydělit 1/5. Chcete rozdělit 4 plechovky potpourri do skupin po 1/5. Pojďme si to ukázat. Nakreslím jednu plechovku potpourri sem. Jedna plechovka jde jednoduše rozdělit na 5/5. Máme to přímo tady. 1,2,3,4,5. 1 plechovka potpourri naplní 5 misek, když dáte 1/5 do každé misky. Máme 4 plechovky. Zkopíruji sem další... ...2,3, 4. Kolik misek celkem může Tracy zaplnit? Má 4 plechovky. Změním barvu. Má 4 plechovky. A každou plechovkou může naplnit 5 misek potpourri, protože na každou misku je potřeba 1/5 plechovky. Bude to stejné jako 4 krát 5. Můžeme to zapsat jako 4 krát 5/1. 5 je stejné jako 5/1 a také stejné jako 4 krát 5, a to se samozřejmě rovná 20. Ze 4 plechovek, které má, může naplnit 20 misek potpourri. A teď opakování. Už jsme setkali s tím, že dělení určitým číslem je stejné jako násobení jeho převrácenou hodnotou. A tady to vidíme. Dělení 1/5 je to samé jako násobení převrácenou hodnotou 1/5, což je 5/1. Tracy může naplnit 20 misek potpourri.
video