Zlomky
Zlomky (47/67) · 4:41

Příklad: Slovní úloha na odčítání smíšených čísel Slovní úloha na procvičení odčítání smíšených čísel. Jaký je rozdíl mezi stářím dvou děvčat?

... Shelagh a Luana zjistily, že mohou svůj věk vyjádřit přesněji pomocí zlomků. To jim umožní vypočítat přesněji jejich věkový rozdíl. Když je Shelagh 15 a 1/2 let a Luaně je 7 a 7/12 let, jaký je jejich věkový rozdíl? Odpověď napište jako zjednodušené smíšené číslo. Shelagh je starší, je jí 15 a 1/2 roku, doslova chceme najít rozdíl mezi (15 a 1/2) a (7 a 7/12). Rovnou vidíme, nebo možná Vám to není zřejmé, ale 1/2 je to samé jako 6/12, a to je méně než 7/12. Když rozdělíme celá čísla a zlomky, tento zlomek je menší. 1/2 je menší než 7/12, takže bude možná jednodušší to udělat se smíšenými čísly, abychom se vyhnuli půjčování si a přeskupování. Napišme obojí jako smíšená čísla. Takže, máme tu 1 a 1/2. A pořád budeme... Ne, nejdříve je oba zapíšeme jako nepravé zlomky. Takže si necháme 2 ve jmenovateli. A jako nepravý zlomek, 2 krát 15 je 30, plus 1 je 31. 31/2 je tedy to samé, co 15 a 1/2. Tyto dva zlomky jsou ekvivalentní. Potom 7 a 7/12. Pokud to napíšeme jako nepravý zlomek, pořád tu musíme mít znaménko minus, jmenovatel je 12. 12 krát 7 je 84. 84 plus 7 je 91. To je 91. Udělal jsem to správně? 91 Vypadá to správně. 91/12 Tak, oba jsem zapsal jako nepravé zlomky, ale pořád je máme v různých jmenovatelích, takže je musím převést na stejného jmenovatele. Takže nejnižší společný násobek čísel 2 a 12, neboli, co je nejnižší číslo, které je dělitelné oběma těmito čísly? Inu, 12 je dělitelné 12 a také 2. Takže 12 je nejnižší společný násobek. Takže ve jmenovateli dáme 12. Tenhle zlomek ve jmenovateli 12 už má, takže ho nemusíme měnit. 91/12 A teď ten modrý. Abychom se ve jmenovateli dostali od 2 k 12, musíme ho násobit 6. Takže musíme 6 násobit i čitatel. Takže, pokud vynásobíme 6 krát 31, kolik je výsledek? Můžete to vypočítat z hlavy. 6 krát 30 je 180. 6 krát 1 je 6. Takže to bude 186. A teď odčítejme. Rozdíl jejich věku bude... no, jmenovatel bude 12. Bude to 186 minus 91, což budou... nějaké dvanáctiny... 186 minus 90 bude 96, ale musíme odečíst 91, takže 95. 95, správně? 6 minus 1 je 5. A pak 180 minus 90 je 90, takže to vychází. Takže ten způsob, ve kterém to máme teď vyjádřeno, není nepravý zlomek, ale chtějí po nás to napsat jako zjednodušené smíšené číslo, takže to uděláme. Kolikrát se 12 vleze do 95? 8 krát 12 je 96, takže to je moc. Takže 12 se vleze 7 krát. Takže je to rovno 7... A teď, no, vypíšu si to... Nechceme toho dělat zpaměti moc. Pokud spočítáme kolikrát se 12 vleze do 95, říkám, že 7 krát. Pokud je to pravda, pokud je to to nejvyšší číslo, pak bude zbytek menší než 12. 7 krát 12 je, jak víme, 84. Nebo to můžeme chápat jako 14 plus 10 krát 7, což je 70. Tak i tak. A teď, 95 minus 84... 5 minus 4 je 1, 9 minus 8 je 1. Takže zbytek bude 11. 12 se vleze do 95 7 krát. 7 celých a 11 nám zbude. 95/12 je 7 a 11/12. A máme hotovo. Rozdíl mezi věkem děvčat je 7 a 11/12. Shelagh je o 7 a 11/12 roku starší než Luana. ...
video