Zlomky
Zlomky (25/67) · 2:33

Příklad 2: Sčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli Vyřešíme příklad 4/11 plus 9/13 a výsledek zapíšeme jako smíšené číslo.

video