Odkládací blok: Násobení a dělení
Přihlásit se
Odkládací blok: Násobení a dělení (9/22) · 4:03

Borůvky pro kamarády Kail pořádá piknik pro jejích šest kamarádů. Nejstaršímu Vikraimovi je 10 let. Nejmladší, Diye je 6 let. Celkem má 48 borůvek a chce je rovnoměrně rozdělit mezi kamarády. Kolik borůvek dostane každý z kamarádů? --- Blueberries for friends

Kail pořádá piknik pro jejích šest kamarádů Nejstarší kamarád, Vikraim má 10 let. Nejmladší, Diya má 6 let Celkem má 48 borůvek a chce je rovnoměrně rozdělit mezi kamarády Kolik borůvek dostane každý z kamarádů? A teď vás vyzývám aby jste pozastavili video a zkusili to sami vyřešit Kolik borůvek dostane každý z kamarádů? Pojďme o tom trochu popřemýšlet .... takže ona má 6 kamarádů. a chce aby každý dostal stejné množství, neboli chce rozdělit 48 borůvek stejnoměrně mezi jejích 6 kamarádů, na věku teď nezáleží Takže hodlá vzít 48 borůvek, hodlá vzít 48 borůvek a rozdělit je, vydělit je 6 Chce je rozdělit do 6-ti skupin, takže je chce rozdělit do 6-ti skupin. 48 děleno 6 A tak tohle, otazník tohle bude rovno počtu borůvek které každý z kamarádů dostane Takže 48 děleno 6 se rovná otazníku, a to je to samé jako když řeknu že 48 se rovná, se rovná, otazník krát 6. Krát 6, takže když přijdeme na to které číslo musíme vynásobit 6 abychom dostali 48 zjistíme kolik je vlastně 48 děleno 6 Na příklad, tento otazník je počet borůvek na jednoho kamaráda Počet borůvek na kamaráda krát 6 kamarádů, by nám mělo dát počet borůvek což je 48. Takže, jaké je to číslo? Popřemýšlejme o tom, pojďme si říct všechny násobky 6 takže 6 krát 1 je 6 6 krát 2 je 12 a ve skutečnosti pouze zvyšujeme po každé o 6, jenom zvyšujeme o 6 6 krát 3 je 18 6 krát 4 je 24 6 krát 5 je 30 6 krát 6 je 36 6 krát 7 je 42 všimněte si, že jenom přičítáme 6 6 krát 8 se rovná 48 rovná se 48. Takže teď už víme co je otazník, víme že otazník musí být 8. 6 krát 8, a 8 krát 6 je to samé. Takže se to bude rovnat 6 krát otazník, 6 krát otazník A právě jsme se dozvěděli že otazník se rovná 48, promiňte otazník se rovná 8. Takže každý z kamarádů dostane 8 borůvek. 48 děleno 6 se rovná 8 borůvek Teď si to pojďme ověřit máme tady 48 borůvek rozdělme je do 6-ti skupin kde v každé skupině bude 8 borůvek Udělám to nejlépe jak mi to půjde, takže podívejme, tady je jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm takže tohle je skupina 8 borůvek, tady je další skupina osmi borůvek a tady je další skupina 8 borůvek a potom tady je čtvrtá skupina 8 borůvek a podívejme se jestli dokážeme udělat pátou skupinu 8 borůvek, pátá skupina 8 borůvek. a konečně šestá skupina, tady máme šestou skupinu 8 borůvek Všimněte si, máme šest skupin po 8 borůvkách, každá z jejích šesti kamarádů si může vzít jednu z těchto skupin 8 borůvek
video