Odkládací blok: Násobení a dělení
Přihlásit se
Odkládací blok: Násobení a dělení (11/22) · 5:18

Násobení a dělení s neznámou. Unknowns with multiplication and division

Máme zde 6 rovnic, v každé je jedna neznámá. Nyní doporučuji video pozastavit a sám si zkusit zjistit, co neznámá představuje. V této první, neznámá je prázdná. Co je "_"? Co je "?", co je "smajlík". Co jaké písmeno představuje toto písmeno "A"? Co je "B" a co je "hvězda"? Pozastavte si teď video. Pojďme se postupně podívat na všechny. Toto nám říká, že 3 krát něco je rovno 12. Pojďme zjistit, co musíme násobit 3, abychom dostali 12. 3 krát 1 je 3. 3 krát 2 je 6. 3 krát 3 je 9... 3 krát 4 je 12! 3 krát 4 je 12. Nyní můžeme říct, že prázdné místo se rovná 4. 3 krát 4 je 12. Teď pojďme zkusit toto. Otazník ("?") děleno 4 odpovídá 6. Je to to stejné, jako říct: "?" je roven 4 krát 6 (nebo můžete říct 6 krát 4, je to to stejné) Je to stejné, jako 6 krát 4, což je stejné jako 4 krát 6. Takže, kolik je 6 krát 4? 6 krát 1 je 6. 6 krát 2 je 12. 6 krát 3 je 18. 6 krát 4 je 24. Takže "?" musí být 24. Napíšu to dolů. "?" odpovídá 24. Nyní tu máme 54 odpovídá 9 krát "smajlík". 9 krát co odpovídá 54? Dobrá... Vezmeme si násobky 9 a zkusíme to vyřešit. 9 krát 1 je 9. 9 krát 2 je 18. 9 krát 3 je 27. Připomínám, že přidávám pokaždé 9. 9 krát 4 je 36. 9 krát 5 je 45. 9 krát 6 je 54. To je ono... 54 je 9 krát 6. 9 krát 6 odpovídá 54. Nyní víme, že "smajlík" musí odpovídat 6. nahradíme "smajlíka" 6 a tato rovnice je pravdivá. 54 odpovídá 9 krát 6. Pojďme zkusit třeba toto. 9 odpovídá "A" děleno 8. Je to to stejné, jako říci, že "A" děleno 8 odpovídá 9, což znamená, že 9 krát 8 musí být rovno "A". 9 krát 8 musí odpovídat "A", pak pokud rozdělím "A" na 8 skupin, v každé bude 9. 9 v jedné skupině krát 8 skupin... Získám celkový počet. Takže kolik je 9 krát 8? 9 krát 1 je 9... jelikož už jsme si některé násobky 9 vypočítali minule, nyní je přeskočíme... 9 krát 6 bylo 54. 9 krát 7 je 63. 9 krát 8 je 72. Takže 9 krát 8 odpovídá 72. Můžeme říci, že "A" odpovídá 72. A pokud "A" odpovídá 72, pak tato rovnice znamená: 9 odpovídá 72 děleno 8... Což je určitě pravda. 72 děleno 8 je 9. 9 krát 8 je 72. "B" odpovídá 20 děleno 5. Dobrá, kolik je 20 děleno 5? Je zde hodně možností jak se dobrat výsledku. Můžeme prostě říct, že je to to stejné jako 5 krát "B" rovná se 20. 5 krát co se rovná 20? 5 krát 1 je 5. 5 krát 2 je 10. 5 krát 3 je 15. 5 krát 4 je 20. 5 krát 4 odpovídá 20. To nám říká, že "B" musí odpovídat 4. "B" odpovídá 4. Můžeme tedy napsat 4 odpovídá 20 děleno 5... Což je určitě pravda. 20 děleno 5 odpovídá 4. 4 rovná se 20 děleno 5. Zbyla nám poslední rovnice. Máme "hvězda" krát 2 rovná se 14. Co krát 2 rovná se 14? Podívejme se na násobky 2. 2 krát 1 jsou 2... 4... 6... 8... 10... 12... 14... Kolikrát jsme násobili 2, abychom dostali 14? Je to 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 2 krát 7 je 14. Takže pokud napíšu 7 krát 2 odpovídá 14... to je určitě správně. Proto "hvězda" se musí rovna 7, "hvězda" odpovídá 7.
video