Přihlásit se

Přímky, polopřímky a úsečky Rozdíl mezi přímkou, polopřímkou a úsečkou

V tomto videu se vysvětlíme rozdíl mezi úsečkou (line segment) přímkou (line) a polopřímkou (ray). Je to opravdu čistá geometrická definice tohoto problému Inu, úsečku si nejspíše spojujeme v každodenním životě s čárou. Úsečka je zhruba nějaká takováto (s trochou štěstí) rovná čára, avšak slyšíme tam slovo úsek, protože čára někde začíná a někde končí. Většina čar se kterými se setkáváme v každodenním životě jsou vlastně úsečky, když se na problém podíváme z geometrického hlediska. Právě jsem nakreslil trošku křivku, ale je to myšleno jako naprosto rovné. Ale úsečka je úsek, který někde končí a někde začíná, tedy začíná a končí. Přímka když se na ní díváme z geometrického pohledu, v podstatě nikde nekončí. Nemá začátek ani konec. Prostě pokračuje pořád do nekonečna oběma směry, takže asi nějak takto (přímka vypadá takto) a pro ilustraci pokračuje do nekonečna v tomto směru šipky pro znázornění, že pokračuje pořád i dolů doleva, proto tato šipka, očividně....-- nikdy jsem se nesetkal s něčím co pokračuje pořád do nekonečna, ale v matematice (a to je ta perfektní věc na matematice) my můžeme počítat s těmito abstraktními věcmi, takže přímka je rovná čára co jde do nekonečna. A polopřímka je něco mezi. Polopřímka má přesně definovaný začátek (tohle je začátek), ale poté putuje až do nekonečka. Potom polopřímka začíná tady, a potom putuje a pořád putuje dál. Toto je tedy polopřímka. Teď tedy zkusme cvičení z khanacedemy na rozpoznání těchto objektů. rozlišujme úsečku, přímku a polopřímku. Myslím si, že to pro vás bude celkem jasné při našem rozlišování zde, tak nyní najdu cvičení, zkusme cvičení (kde to jenom mám? kam se ztratilo? TADY!) Inu, co je tohle přesně zde? Má to šipky na každé straně, což značí, že čára pořád pokračuje . Takže to je přímka. (Potvrďme si to.) Ano, je přímka. (trošku to trvá, dobře, nalší) Tak co je tohle? Tak, šipky na obou stranách znamenají, že čára pořád pokračuje v bou směrech, takže znovu, tohle je přímka. Dobře, pojďme dále. Zde máme jednu šipku, takže pokračuje jenom jedním směrem, ale má přesný začátek. Začíná tady a pokračuje pořád. Pokud si pamatujete, tohle je polopřímka. Začíná a pořád pokračuje. Pokračuje dál než si myslíte, tedy jedním směrem. Tak tedy polopřímka. Pojďme na další. Nyní toto co máme má začáteční bod a konečný. Začátek a konec, ale dál již nepokračuje v žádném směru. Tohle je úsečka. Snad vám to pomůže ve studiu geometrie a možná jste si všimli, že v době vzniku bylo právě toto video první v rámci tohoto modulu.
video