Přímky, polopřímky a úsečky Rozdíl mezi přímkou, polopřímkou a úsečkou

video