Přihlásit se

Úvod do řešení jednoduchých rovnic Jak řešit procvičovat rovnice na Khan Academy

Nyní máte šanci použít tuto váhu, abyste zjistili, kolik něco váží. Ptám se, kolik váží tento panáček. Nalevo máme panáčka a tři závaží. To dává tedy pro levou stranu hmotnost panáčka + 3, a vidíme, že váha je vyvážená, když je na pravé straně 8 závaží. Hmotnost panáčka + 3 závaží se rovná 8 závažím. Uvidíme, co se stane, když něco provedeme na jedné či druhé straně váhy. Pokud z pravé strany váhy odejmeme závaží, stane se pravá strana lehčí, zvedá se a váha už není v rovnováze. Už nemůžeme tvrdit, že by levá a pravá strana byly v rovnováze. K tomu je zde dole vysvětlení. Co bychom teď chtěli, je přidat nebo odstranit závaží z levé či pravé strany, aby nám na levé straně nezůstalo v podstatě nic kromě panáčka, ale aby zároveň byla váha v rovnováze, takže cokoliv by pak bylo napravo, tolik by panáček vážil závaží. Pokusme se o to. Vrátím závaží zpátky, takže vše bude v původním stavu. Chci se zbavit těchto 3, jenže pokud bych 1 nalevo odebral, bude levá strana lehčí, takže musím odebrat 1 závaží i napravo. Provedu totéž ještě jednou. Odeberu závaží z levé a pak i z pravé strany. Už to skoro máme. Ještě 1 z levé a 1 z pravé strany. A máme rovnováhu. Hmotnost panáčka se rovná 5 závažím. Zde vidíte algebraický zápis toho, co jsem prováděl. Odebral jsem 3 krát 1 závaží z levé i z pravé strany. Začali jsme s panáčkem, neboli x, plus 3, ale pak jsme 3 od obou stran odečetli. Od obou stran jsme odečetli stejné číslo, abychom získali hmotnost panáčka. Výsledek si zkontrolujeme - a vše je v pořádku.
video