Odkládací blok: Zlomky
Přihlásit se
Odkládací blok: Zlomky (4/32) · 4:43

Porovnávání zlomků na číselné ose a pomocí obrázků Comparing fractions visually and on number line

Napsal jsem čtyři zlomky. A chci po vás, abyste se zamysleli, který z nich je nejmenší, který je největší a které jsou stejně velké. Můžete to provést dvěma způsoby. Můžete si je vynést na číselnou osu nebo si je můžete nakreslit. Přerušte teď video a zkuste to nejprve sami. Pojďme si je tedy vynést na číselnou osu. Nakreslím tady číselnou osu. Tohle je moje číselná osa. Pokusím se to nakreslit rovně. Tady bude nula, jednička a dvojka. Nejprve si ukážeme, kde najdeme jednu polovinu. Rozdělíme úsek mezi nulou a jedničkou na dvě stejně velké části. Jedna polovina je od nuly vzdálená o jednu tuto část. Proto zapíšeme jednu polovinu sem. Pojďme se teď zamyslet nad dvěma čtvrtinami. Abychom našli 2/4, rozdělíme si úsek mezi nulou a jedničkou na 4 stejné části. Kam dojdeme, když od nuly odpočítáme 2 z těchto 4 stejných částí? Dojdeme na úplně stejné místo. Podle číselné osy jsme zjistili, že 1/2 se rovná 2/4. A kam zakreslíme 4/8? Rozdělíme si úsek mezi 0 a 1 na 8 stejných částí. To uděláme tak, že rozdělíme každou ze 4 částí na polovinu. Nekreslím to asi úplně přesně, ale snažím se, aby ty části vypadaly stejně dlouhé. Odpočítáme tedy 4 z těchto osmi částí. A znovu se dostáváme na stejné místo. Takže 1/2 se rovná 2/4 a to se rovná 4/8. A kde budou tři osminy? Naši číselnou osu už máme rozdělenou na 8 stejných částí, tak je jen spočítáme. 3/8 jsou tedy méně než 1/2 nebo 2/4 nebo 4/8. Je to menší číslo. Zkontrolujeme, jestli je to pravda tak, že si tyto zlomky nakreslíme. To jsem už udělal tady nahoře. Všechny obdélníky jsou stejně velké. První obdélník jsem si rozdělil na 2 stejné části a jednu jsem vybarvil. Je to tedy jedna polovina. U dalšího jsem vybarvil dvě ze čtyř stejných částí. Vidíte, že vybarvená oblast je stejně velká jako u prvního obdélníku. Když máme stejně velké obdélníky, tak 1/2 a 2/4 vypadají úplně stejně. Kdybyste vzali ten první a rozdělili obě jeho části napůl, tak vidíte, že se to rovná 2/4. Jak budou vypadat 4/8? Tady jsem si to rozdělil a vybarvil to na přeskáčku. Ale kdybyste je přeskupili, tak uvidíte, že vybarvená část bude opět stejně velká jako u předchozích. Jestli se o tom chcete přesvědčit, rozdělte každou z těchto 4 na půl. Všimněte si, že teď mám vybarvené čtyři z celkových osmi čtverečků. Tyto tři zlomky jsou si tedy rovny. U posledního jsou vybarvené jen tři. Vidíte tedy, že je to méně než u předchozích obdélníků. Aby vybarvená část byla stejně velká jako ty předchozí, museli bychom vybarvit ještě jeden čtvereček navíc. Dává tedy smysl, že 3/8 jsou menší část celku než 4/8 nebo 2/4 nebo 1/2 a tedy i menší číslo.
video