Odkládací blok: Zlomky
Přihlásit se
Odkládací blok: Zlomky (11/32) · 4:25

Převod zlomku na desetinné číslo s periodou Jak převádět zlomky na periodická desetinná čísla.

Vyjádřete racionální číslo 19/27 jako ukončené desetinné číslo nebo číslo, které se bude opakovat. Napište pouze 6 prvních číslic desetinného čísla do vaší odpovědi. Zkusme to vyřešit. Chceme vyjádřit 19/27 --což je stejné, jako 19 děleno 27-- jako desetinné číslo. Pojďme 19 vydělit 27. 27 "půjde" do 19. Víme, že bude třeba pár 0, protože 27 je větší než 19 a nevejde se přesně. Tak jdeme na to. 27 se nevejde do 1. Ani do 19. Ale vejde se do 190. 27 je zhruba 30. Malinko méně než 30. 30 krát 6 je 180. Zkusíme 6. Uvidíme, jak to půjde. 6 krát 7 je 42. 6 krát 2 je 12 plus 4 je 16. A pak odečítáme, 190 mínus 162 a dostaneme -- Vlastně by se nám sem vešlo ještě jednou 27. Protože když odčítáme -- vezmeme 10 z místa desítek. To bude 8 desítek. Výsledek dělení bude 28. Sem by se vešlo 27 ještě jednou. Udělejme to. Dejme sem ještě jednou 27. Takže sedm 27. 7 krát 7 je 49. 7 krát 2 je 14 plus 4 je 18. A teď máme zbytek 1. Přidáme další 0. 27 se do 10 vejde 0krát. 0 krát 27 je 0. [Sal omylem řekl 10] Dělíme - máme zbytek 10. Teď přidáme další 0. Tak sem přidáme další 0. 27 se do 100 vejde 3krát. 3 krát 27 je 60 plus 21, to je 81. A pak odečítáme 100 mínus 81. Mohli bychom vzít 100 z místa stovek, a udělat z ní 10 desítek. A pak vezmeme 1 desítku z místa desítek a uděláme z ní 10 jednotek. A tak 9 desítek mínus 8 desítek je 1 desítka. Pak 10 mínus 1 je 9. Takže je to 19. Možná jste to spočítali z hlavy. A pak máme -- Vidím tu něco zajímavého -- když přidáme další 0, budeme opět mít 190. 190 jsme měli tady nahoře. Ale pokračujme dál. 27 se do 190 vejde -- a opět ta samá písnička. Vejde se tam 7krát. 7 krát 27 -- už jsme to spočítali, bylo to 189. Odčítali jsme. Zbytek byl 1. Pak jsme přidali další 0. Řekli jsme, 27 se do 10 vejde 0krát. 0 krát 27 je 0. Odčítáme. Pak máme -- pořád máme 10, přidáme další 0. A 27 se do 100 vejde -- už jsme počítali -- 3krát. Vidíte, že se tu něco děje. Je to 0,703703. A 703 se nám bude pořád opakovat. Bude se to rovnat 0.703703703703 -- pořád a pořád dál. Opakující se desetinná čísla jako je toto, zapisujeme tak, že napíšeme čísla, která se opakují -- v tomto případě 7, 0 a 3 -- a nad ně uděláme čáru (periodu), nad všechna opakující se čísla. Uděláte čáru nad 7, 0 a 3, což znamená, že 703 se bude periodicky opakovat donekonečna. Pojďme to napsat na místo pro odpověď. 0,703703. A říkají, že máme napsat pouze 6 prvních číslic. Neříkají nám zaokrouhlit -- kdyby řekli, že máme zaokrouhlit na 6 desetinných míst, pak bychom zaokrouhlili nahoru, protože další číslice je 7. Ale nemáme zaokrouhlit. Jen říkají: Napište prvních 6 číslic do vaší odpovědi. Mělo by to být dobře. A je to.
video