Odkládací blok: Zlomky
Přihlásit se
Odkládací blok: Zlomky (29/32) · 4:46

Názorné pojetí násobení zlomků Dělá vám problémy násobení zlomků? V tomto vysvětlení použijeme číselnou osu, na které si to vysvětlíme.

V posledním videu jsme zjistili, že se na 2/3 krát 6 můžeme dívat jako na číslo, které je ve dvou třetinách cesty k 6 na číselné ose a to je 4. Jiný pohled je, že 4 jsou 2/3 z 6. 2/3 krát 6 je tolik, kolik dostanu když si vezmu 2/3 z 6. Teď chceme použít stejnou myšlenku, ale ne na násobení zlomku a celého čísla, ale na násobení zlomku a zlomku. Řekněme, že chceme vynásobit 3/4 krát 1/2. A víme, že to je totéž jako... Protože při násobení nezáleží na pořadí, takže je to totéž jako 1/2 krát 3/4. Takže si pro lepší představu nakresleme číselnou osu. Tady bude 0... A udělám ji velkou, ať máme dost místa pro práci. Tady je 0 a tady bude 1. A samozřejmě by naše osa mohla pokračovat dál. A podívejme se na 3/4 krát 1/2 jako na 3/4 cesty k 1/2. Zakresleme si nejdřív 1/2 na číselnou osu. 1/2 je přesně v polovině mezi 0 a 1. Takže tady je 1/2. A jak si představíme 3/4 cesty k 1/2? Podívejme se nejdřív, kolik je 1/4 z 1/2. Můžeme rozdělit tuto část číselné osy na 4 stejné díly. Teď máme 2 stejné díly... Teď máme 4 stejné díly. A když jsme u toho, rozdělme obě poloviny na 4 stejné díly. Rozdělíme obě poloviny na 4 stejné díly... Tady máme 4 části a teď tady... A snažím se nakreslit je stejně velké. Takže jsem rozdělil obě poloviny na 4 stejné díly. Tento bod je přesně 1/4 z 1/2. To ale není to, co nás zajímá. My hledáme 3/4 z 1/2. Takže si vezmeme 1, 2, 3/4 z 1/2. A tento bod je právě 3/4 krát 1/2. Tady to je 1/2. Ale jaké je to číslo? Můžeme si ho zobrazit... Vezmu si na to novou barvu. ...mmůžeme si ho zobrazit na číselné ose, ale jaké to je ve skutečnosti číslo? Dobrou nápovědou je, že jsme nejdřív rozdělili úsek od 0 do 1 na 2 stejné části, když jsme zakreslovali 1/2, ale potom jsme každou z těchto částí rozdělili na 4 stejné části. Tak jsme vlastně rozdělili úsek od 0 do 1 na 8 stejných částí. Takže každý úsek je 1/8. Tady je 1/8, tady jsou 2/8, a tady jsou 3/8. A to souhlasí s tím, co jsme se dříve naučili o násobení zlomků. Toto by se mělo rovnat (3 krát 1) děleno (4 krát 2), a to se rovná 3/8. A všechno o čem teď mluvíme, abychom se v tom neztratili, to všechno se týká tohoto bodu na číselné ose. Co kdybychom se na věc podívali z druhé strany? Co kdybychom hledali číslo v 1/2 cesty k 3/4? Rozdělili bychom úsek od 0 do 1 na čtvrtiny. Tak to uděláme. To máme 1/4, 2/4, 3/4... Přesně tady je číslo 3/4. A chceme se dostat na půl cesty ke 3/4. Kde je polovina cesty ke 3/4? Rozdělíme tento úsek na 2 stejné díly. Rozdělíme ho přímo tady. A musíme vzít přesně jeden z těchto úseků. 1/2 z 3/4 nám dá, opět přesně toto číslo, 3/8. Takže si vše můžeme představit tak i tak, brát 3/4 z 1/2, neboli hledat číslo ve 3/4 cesty k 1/2, nebo hledat číslo v 1/2 cesty ke 3/4, tak či onak. Teď si to snad už dovedete snadno představit a zároveň dává číselně smysl, že výsledek bude 3/8.
video