Odkládací blok: Desetinná čísla
Přihlásit se
Odkládací blok: Desetinná čísla (1/6) · 3:15

Sčítání desetinných čísel s rozdílnými znaménky - slovní úloha Použité znalosti: sčítání, odčítání, číselná osa, kladná a záporná čísla

Na začátku týdne byl stav Stewartova účtu -15 dolarů a 8 centů. V pondělí ráno vložil šek na 426 dolarů a 90 centů. V úterý ráno tam vložil další šek na 100 dolarů. Kolik peněz bylo na Stewartově účtu po druhém vkladu, čili po těchto dvou vkladech? Takže, začal s účtem v minusu, a minusový stav znamená, že přečerpal limit svého účtu. Ve skutečnosti teď dluží peníze bance. Naštěstí teď vloží nějaké peníze na svůj účet, takže bude mít vlastně plusový stav na svém kontě. Takže, na začátku měl -15 dolarů a 8 centů a pak tam vložil 426 dolarů a 90 centů. Pak tam vložil dalších 100 dolarů. Takže, na začátku měl -15 dolarů a 8 centů a pak tam vložil 426 dolarů a 90 centů a 100 dolarů. Takže dohromady to je 526 dolarů a 90 centů. Kolik peněz bude mít na účtu? Na začátku měl dluh 15 dolarů a 8 centů, a pak vložil 526 dolarů a 90 centů. Jedním možným způsobem jak si to představit, je, pokud si to představíte na číselné ose. Tady je nula. Na začátku měl -15,08, ale pak tam vložil 526 dolarů a 90 centů. To je 15,08 nalevo, to je kolik peněz dluží. A k tomu vloží 526 dolarů. Nebudu to kreslit přesně v měřítku, ale přidá k tomu 526 dolarů a 90 centů. Takže suma, která zůstane bude 526 dolarů a 90 centů, minus 15,08. Nakonec to bude v podstatě tato délka, to je, kolik bude mít. Bude to 526 dolarů a 90 centů minus 15 dolarů a 8 centů. To bude... A můžeme to dokonce přepsat, aby to bylo stejné. Je to to samé jako 526 dolarů a 90 centů minus... Přičtení záporného čísla je stejné jako odčítání kladného čísla. ...minus 15,08. Znázorním to jinou barvou. 526 dolarů a 90 centů minus 15 dolarů a 8 centů. Podívejme se na to, 0 je méně než 8, udělejme z tohoto 10 a půjčíme si z této devítky, zůstane nám 8, nebo bychom mohli říct, že přeskupujeme. Všechno tady nahoře je větší než všechno tady, takže 10 minus 8 je 2, 8 minus 0 je 8, máme naši desetinu. 6 minus 5 je 1. 2 minus 1 je 1, a pak máme 5 minus 0. Takže mu po druhém vkladu zůstalo 511 dolarů a 82 centů.
video